Loại Mua vào Bán ra
CAD 17677.97 18069.52
CHF 23077.77 23541.68
EUR 27805.28 28137.65
GBP 31651.89 32159.28
JPY 208.56 212.55
THB 712.83 742.57
USD 22740 22810