Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,519.86 18,251.84
CHF 23,952.75 24,953.50
EUR 26,118.39 27,477.69
GBP 30,621.63 31,901.01
JPY 202.13 213.83
THB 606.63 699.35
USD 22,640.00 22,870.00