Loại Mua vào Bán ra
CAD 17913.58 18310.62
CHF 23303.86 23772.38
EUR 27597.4 27927.36
GBP 31161.9 31661.5
JPY 202.2 206.06
THB 698.52 727.67
USD 22675 22745