Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,566.69 18,316.22
CHF 22,499.54 23,459.54
EUR 23,523.87 24,841.72
GBP 27,799.29 28,985.43
JPY 173.90 184.10
THB 589.56 680.26
USD 22,950.00 23,260.00