Loại Mua vào Bán ra
CAD 17614.31 17968.3
CHF 23107.72 23571.72
EUR 26553.78 26870.61
GBP 30062.18 30543.41
JPY 205.03 212.15
THB 701.7 730.96
USD 23300 23390