Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,604.98 18,355.76
CHF 23,818.94 24,834.72
EUR 22,981.75 24,268.73
GBP 27,175.39 28,334.31
JPY 167.13 176.93
THB 579.11 668.19
USD 23,235.00 23,545.00