Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,452.03 18,197.34
CHF 24,010.07 25,035.45
EUR 24,914.39 26,311.12
GBP 29,734.04 31,003.87
JPY 192.65 203.94
THB 605.08 698.20
USD 22,470.00 22,780.00