Loại Mua vào Bán ra
CAD 17152.92 17497.83
CHF 22765.03 23222.42
EUR 26644.87 26963.1
GBP 29648.43 30123.38
JPY 200.83 207.14
THB 675.89 704.09
USD 23015 23085